Într-un an, caransebeşenii au „produs” peste 7.200 de tone de gunoi

Într-un an, caransebeşenii au „produs” peste 7.200 de tone de gunoi


În cadrul recentei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, a fost prezentată o informare cu privire la activităţile de salubrizare desfăşurate la nivelul localităţilor urbane.
Astfel, Societatea Comercială Transal Urbis S.R.L. este operatorul de salubritate concesionar al serviciului, societatea având ca acţionar unic Consiliul Local al municipiului Caransebeş.
Transal Urbis prestează următoarele activităţi: colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de ploaie sau îngheţ; dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.
Societatea dispune de mijloace pentru transportul gunoiului menajer.
Colectarea deşeurilor menajere din cartierele de blocuri şi din alte câteva zone ale municipiului se face în punctele de colectare special amenajate, unde sunt amplasate platforme betonate şi împrejmuite cu sârmă pe trei laturi. Există 68 de astfel de puncte de colectare, dotate actualmente cu 2-6 containere de tablă a câte 1,1 m.c., în vederea colectării deşeurilor menajere.
Platformele sunt îngrijite zilnic, pentru a evita poluarea perimetrului din apropierea acestora.
Toţi utilizatorii din municipiul Caransebeş, deţinători de imobile individuale, au fost dotaţi pentru colectarea deşeurilor cu pubele de 0,12 m.c.
Pentru colectarea deşeurilor menajere, instituţiile de învăţământ au fost dotate cu containere de tablă de 1,1 m.c. şi cu pubele de 0,24 m.c.
Pentru colectarea selectivă a deşeurilor, majoritatea punctelor de colectare sus-amintite au fost echipate cu containere din plastic de 1,1 m.c. pentru hârtie-carton, respectiv pentru materiale plastice. În vederea îmbunătăţirii procesului de colectare selectivă, dotarea platformelor a continuat şi în anul 2018, S.C. Transal Urbis S.R.L. achiziţionând containerele necesare dotării punctelor de colectare.
Grădiniţele, şcolile şi liceele din municipiu sunt dotate, în scopul colectării selective, cu pubele de 60, 120 şi 240 de litri.
Activitatea de colectare a deşeurilor municipale se desfăşoară continuu, şapte zile pe săptămână, prin intermediul a trei autocompactoare a câte 10 m.c. Ulterior, aceste deşeuri sunt transportate la Deponeul ecologic de la Turnu-Severin.
Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice au fost preluate în exclusivitate de societate. Activitatea se desfăşoară pe toate străzile din oraş, în parcurile şi pe aleile pietonale, majoritatea căilor publice fiind salubrizate zilnic.
În perioada de iarnă, personalul societăţii prestează activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ, degajând zăpada din spaţiile publice centrale, de pe trotuarele de acces spre zonele de blocuri şi de pe traseele de acces spre instituţiile municipiului.
În ceea ce priveşte procesul de colectare selectivă a deşeurilor, pe raza municipiului Caransebeş, pentru colectarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (hârtie, carton, materiale plastice, metale, sticlă) de la populaţie, instituţii, organizaţii şi agenţi economici, transportul, sortarea şi valorificarea acestor materiale, este autorizată exclusiv Societatea Comercială Transal Urbis S.R.L., se mai arată în respectiva informare.
La nivelul municipiului, colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje se desfăşoară zilnic, după un program stabilit pe zile şi străzi, program transmis la începutul anului cetăţenilor, dar şi posibil de accesat pe site-ul transal-urbis.ro, având ca efect reducerea cantităţilor de deşeuri ce urmează a fi transportate la deponeul final.
În Caransebeş există un număr de 24 de platforme amenajate special pentru colectarea selectivă, având platformă betonată şi îngrădită pe trei laturi, dotate cu containere de 1,1 m.c., destinate colectării hârtiei şi a cartonului (având culoarea albastră) şi colectării materialelor plastice şi a metalelor (container de culoare galbenă).
Alături de aceste platforme, au fost dotate şi alte puncte de colectare a deşeurilor, unde era necesară amplasarea de containere pentru creşterera gradului de colectare. Astfel, un total de 75 de containere albastre şi galbene stau la îndemâna cetăţenilor în vederea reducerii cantităţii de deşeuri menajere şi, implicit, pentru creşterea cantităţilor de materiale reciclabile.
În cazul instituţiilor publice, colectarea selectivă se efectuează la sediul acestora, în pubele de 0,12-0,24 m.c. sau 1,1 m.c. (cum este cazul liceelor), diferit colorate, pe categorii.
Plasamentul acestor containere se face în funcţie de zona de generare a materialelor reciclabile, la loc vizibil şi accesibil, dar şi în zonele de acces al publicului şi vizitatorilor.
Responsabilizarea cu privire la colectarea selectivă în instituţii revine unei persoane desemnate, care are obligaţia de a informa şi instrui angajaţii, dar şi de a avea un registru de evidenţă a deşeurilor colectate separat.
Materialele colectate sunt preluate cu ajutorul utilajelor de către S.C. Transal Urbis S.R.L.
Preluarea deşeurilor de ambalaje de la casele individuale se face săptămânal, direct de la sursă, conform programului stabilit, iar în cazul pieţei agroalimentare şi al celor produse în zonele cu mai multe magazine, se colectează zilnic.
Ridicarea deşeurilor reciclabile de la punctele de colectare (asociaţiile de locatari) se efectuează continuu, pentru a oferi cetăţenilor un mediu cât mai propice colectării selective a materialelor reciclabile.
Depozitarea şi sortarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje se face pe platforma special amenajată în perimetrul fostei haldine, dotată cu presă de balotare şi spaţiu pentru depozitarea baloţilor, în vederea valorificării acestora.
Alături de procesul de colectare selectivă a ambalajelor şi deşeurilor de hârtie, carton, metal şi sticlă, S.C. Transal Urbis S.R.L. colectează şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.), acestea fiind depozitate în interiorul sediului, unde este amenajat special un depozit pentru aceste echipamente.
În vederea îmbunătăţirii procesului de colectare selectivă a deşeurilor generate la nivelul municipiului Caransebeş, precum şi a creşterii cantităţii de materiale reciclabile colectate, S.C. Transal Urbis SRL, în colaborare cu SC Secondtextilasam 2010 SRL, a demarat un proiect de colectare din rândul populaţiei a materialelor textile uzate (îmbrăcăminte şi încălţăminte), prin amplasarea pe domeniul privat a unui număr de şapte containere special amenajate pentru colectarea acestor tipuri de materiale.
Colectarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, dar şi a celor biodegradabile, se face prin intermediul autoutilitarei N3, dotată cu 10 bene de 7,5 m.c. Ulterior, deşeurile din construcţii sunt folosite la îmbunătăţirea unor drumuri agricole, iar cele biodegradabile sunt depuse în incinta Serviciului Public de Întreţinere şi Reparaţii Caransebeş, locaţia Sera municipiului.
În informare se mai arată că, alături de activităţile zilnice desfăşurate de societate, s-a participat activ cu oameni şi utilaje la diferite acţiuni de salubrizare a zonelor ce necesitau intervenţia (Let`s do it, România), unde s-au ecologizat zone limitrofe ale municipiului, şi nu numai.
Prin intermediul Serviciului public de salubrizare, în cursul anului 2018 s-au colectat în total 7.212,6 tone de deşeuri municipale, din care 6.386,9 tone de deşeuri menajere, 253,2 tone deşeuri inerte, 155 de tone deşeuri stradale şi din pieţe, şi 417,4 tone de deşeuri reciclabile.
Bogdan NAUM

 

Despre autor

admin administrator

Lasă un răspuns