Arhivă lunară 15 martie 2018

Anul trecut, Transal Urbis a colectat peste 6.000 de tone de deşeuri la Caransebeş

În cadrul recentei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, a fost făcută o informare cu privire la activitățile de salubrizare desfășurate la nivelul localităților urbane. În ceea ce priveşte municipiul Caransebeş, se arată că Societatea Comercială Transal Urbis S.R.L. este operatorul de salubritate concesionar al acestui serviciu, din 27 septembrie 2007, societatea având ca acţionar unic Consiliul Local al municipiului Caransebeş.

Conform legii, operatorul de salubritate prestează o serie de activităţi, astfel: colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de ploaie sau îngheţ; dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.

Din punct de vedere al dotării tehnice, societatea dispune de trei autogunoiere compactoare a câte 10 m.c., o autogunoieră compactoare de 16 m.c., autoutilitară N3 cu cârlig dotată cu 10 bene de transport de câte 7,5 m.c., două prese pentru balotarea materialelor reciclabile, platformă pentru sortarea şi balotarea materialelor reciclabile, un autocamion pentru colectarea selectivă a deşeurilor, autoutilitară Dacia Logan, un încărcător frontal, două automăturătoare, două aspiratoare portabile cu motor termic şi o freză pentru curăţarea zăpezii de pe căile pietonale (motor termic).

Colectarea deşeurilor menajere din cartierele de blocuri şi din alte câteva zone ale municipiului se face în punctele de colectare special amenajate, unde sunt amplasate platforme betonate şi împrejmuite cu sârmă pe trei laturi. Există 68 de astfel de puncte de colectare, dotate în momentul de faţă cu două, până la şase containere de tablă, a câte 1.1, m.c., în vederea colectării deşeurilor menajere. Platformele sunt îngrijite zilnic, pentru a evita poluarea perimetrului din apropierea acestora.

Toţi utilizatorii din municipiul Caransebeş, deţinători de imobile individuale, au fost dotaţi pentru colectarea deşeurilor cu pubele de 0,12 m.c.

Pentru colectare deşeurilor menajere, instituţiile de învăţământ au fost dotate cu containere de tablă de 1,1 m.c. şi cu pubele de 0,24 m.c.

Pentru colectarea selectivă a deşeurilor, majoritatea acestor puncte de colectare au fost echipate cu containere de plastic de 1,1 m.c. pentru hârtie-carton, respectiv pentru materiale plastice. În vederea îmbunătăţirii procesului de colectare selectivă, dotarea platformelor a continuat şi în anul 2017, S.C. Transal Urbis S.R.L. achiziţionând containerele necesare dotării punctelor de colectare.

Grădiniţele, şcolile şi liceele din municipiu sunt dotate, în scopul colectării selective, cu pubele de 240, 120 şi 60 de litri.

Activitatea de colectare a deşeurilor municipale se desfăşoară continuu, şapte zile pe săptămână, prin intemediul a trei autocompactoare a câte 10 m.c. Ulterior, aceste deşeuri sunt transportate la Deponeul ecologic din Oradea.

Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice a fost preluată în exclusivitate de societate. Activitatea se desfăşoară pe toate străzile din oraş, în parcuri şi pe aleile pietonale, majoritatea căilor publice fiind salubrizate zilnic.

În perioada de iarnă, personalul societăţii prestează activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ, degajând zăpada din spaţiile publice centrale, de pe trotuarele de acces spre zonele de blocuri şi de pe traseele de acces spre instituţiile municipiului.

În ceea ce priveşte procesul de colectare selectivă a deşeurilor pe raza municipiului Caransebeş, pentru colectarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (hârtie, carton, materiale plastice, metale, sticlă) de la populaţie, instituţii, organizaţii şi agenţi economici, transportul, sortarea şi valorificarea acestor materiale este autorizată exclusiv S.C. Transal Urbis S.R.L., în conformitate cu Contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 18653/ 27.09.2007 şi cu autorizaţiile şi licenţele emise de autorităţile competente.

La nivelul municipiului Caransebeş, colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje se desfăşoară zilnic, după un program stabilit pe zile şi străzi (program transmis la începutul anului cetăţenilor, dar şi posibil de accesat pe site-ul transal-urbis.ro), având ca efect reducerea cantităţilor de deşeuri ce urmează a fi transportate la deponeul final.

Conform prevederilor legale, există un număr de 24 de platforme amenajate special pentru colectarea selectivă (având platformă betonată şi îngrădită pe trei laturi), dotate cu containere de 1,1 m.c., destinate colectării hârtiei şi a cartonului (având culoarea albastră) şi colectării materialelor plastice şi a metalelor (container de culoare galbenă).

Alături de aceste platforme, au fost dotate şi alte puncte de colectare a deşeurilor, puncte unde era necesară amplasarea de containere pentru creşterea gradului de colectare. Astfel, un total de 75 de containere albastre şi galbene stau la îndemâna cetăţenilor în vederea reducerii cantităţii deşeurilor menajere şi, implicit, a creşterii cantităţilor de materiale reciclabile.

În cazul instituţiilor publice, colectarea selectivă se efectuează la sediul acestora, în pubele de 0,12 – 0,24 m.c. sau 1,1 m.c. (cum este cazul liceelor), diferit colorate, pe categorii.

Plasamentul acestor containere se face în funcţie de zona de generare a materialelor reciclabile, la loc vizibil şi accesibil, dar şi în zonele de acces al publicului şi vizitatorilor.

Responsabilizarea cu privire la colectarea selectivă în instituţii revine unei persoane desemnate, care are obligaţia de a informa şi instrui angajaţii, dar şi de a avea un registru de evidenţă a deşeurilor colectate separat.

Materialele colectate sunt preluate, cu ajutorul utilajelor, de către S.C. Transal Urbis S.R.L.

Preluarea deşeurilor de ambalaje de la casele individuale se face săptămânal, direct de la sursă, conform programului stabilit, iar în cazul Pieţei agroalimentare şi al celor produse în zonele cu mai multe magazine, se colectează zilnic.

Ridicarea deşeurilor reciclabile de la punctele de colectare (asociaţiile de locatari) se efectuează continuu, pentru a oferi cetăţenilor un mediu cât mai propice colectării selective a materialelor reciclabile.

Depozitarea şi sortarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje se face pe platforma special amenajată, în perimetrul fostei haldine, dotată cu presă de balotare şi spaţiu pentru depozitarea baloţilor, în vederea valorificării acestora.

Alături de procesul de colectare selectivă a ambalajelor şi deşeurilor de hârtie, carton, metal şi sticlă, S.C. Transal Urbis S.R.L. colectează şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.), acestea fiind depozitate în interiorul sediului, unde există un depozit amenajat special pentru aceste echipamente.

Colectarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, dar şi a celor biodegradabile se face prin intermediul autoutilitarei N3, dotată cu 10 bene de 7,5 m.c. Ulterior, deşeurile din construcţii sunt folosite la îmbunătăţirea unor drumuri agricole, iar cele biodegradabile sunt depuse în incinta Serviciului Public de Întreţinere şi Reparaţii Caransebeş, respectiv la Sera municipiului.

Alături de activităţile zilnice desfăşurate de societate, s-a participat activ cu oameni şi utilaje la diferite acţiuni de salubrizare a zonelor ce necesitau intervenţie.

În cursul anului 2017, prin intermediul serviciului public de salubrizare s-au colectat în total 6.083,5 tone de deşeuri municipale, din care deşeuri menajere – 5.629,8 tone, deşeuri inerte – 176,4 tone, deşeuri stradale şi pieţe – 201 tone, şi deşeuri reciclabile – 76,2 tone.

Mădălina DOMAN