Organizare si functionare

Consiliul Local al municipiului Caransebes, a delegat serviciul de salubritate SC TRANSAL-URBIS SRL, care isi desfasoara activitatea in baza:

Caietului de Sarcini nr. 18653/27.09.2001
Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Salubrizare
Salariatii societatii sunt organizati in Sindicatul Transal-Urbis, al carui lider este Boulescu Vasile.